Samenvatting preken

Hieronder vind je het archief van de preken sinds september 2018 van ds Hans van Dolder in de Johanneskerk. Na de dienst is deze samenvatting met vragen en verwerkingsopdrachten op papier beschikbaar. Maar hier kun je de bestanden ook downloaden.

De verwerkingsmogelijkheden zijn bedoeld om uit te dagen na de dienst met de tekst bezig te blijven en in het dagelijks leven handen en voeten te geven, erover door te lezen in de Bijbel en mee te nemen in ons bidden.


Najaar 2020 - #waaromkerk - de betekenis van de kerk in zes beelden

1. De kerk? Dat zijn wij! - De kerk als tempel

Zondag 20 september 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200920 #waaromkerk 1.pdf
Adobe Acrobat document 883.7 KB

2. Grote schoonmaak - De kerk als gebedshuis

Zondag 27 september 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200927 #waaromkerk 2.pdf
Adobe Acrobat document 766.8 KB

3. Gods missie heeft een kerk - De kerk als koninkrijk

Zondag 18 oktober 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
201018 #waaromkerk 3.pdf
Adobe Acrobat document 842.3 KB

4. Alle hens aan dek - De kerk als schip

Zondag 1 november 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
201101 #waaromkerk 4.pdf
Adobe Acrobat document 750.8 KB

5. Kom met je angsten en verdriet - De kerk als ziekenhuis

Zondag 15 november 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
201115 #waaromkerk 5.pdf
Adobe Acrobat document 742.6 KB

6. Klaar voor de toekomst - De kerk als bruid

Zondag 22 augustus 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
201122 #waaromkerk 6.pdf
Adobe Acrobat document 740.5 KB


Zomer 2020 - Bevrijd leven - over de brief van Paulus aan Filemon

1. Aan Filemon

Zondag 9 augustus 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200809 Bevrijd leven 1.pdf
Adobe Acrobat document 656.5 KB

2. Van Paulus

Zondag 16 augustus 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200816 Bevrijd leven 2.pdf
Adobe Acrobat document 651.0 KB

3. Over Onesimus

Zondag 23 augustus 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200823 Bevrijd leven 3.pdf
Adobe Acrobat document 752.8 KB

4. Jezus Christus

Zondag 30 augustus 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200830 Bevrijd leven 4.pdf
Adobe Acrobat document 644.8 KB


Pinksteren 2020 - Veni Creator Spiritus / Kom, Schepper Geest

1. Ga niet weg en wacht

Zondag 17 mei 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200517 Veni Creator Spiritus 1.pdf
Adobe Acrobat document 856.8 KB

2. Vlees en Geest

Donderdag 21 mei 2020

3. Kinderen van God

Zondag 31 mei 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200531 Veni Creator Spiritus 3.pdf
Adobe Acrobat document 683.5 KB

4. De Geest als voorschot

Zondag 7 juni 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200607 Veni Creator Spiritus 4.pdf
Adobe Acrobat document 688.4 KB

5. De Geest helpt en bidt

Zondag 28 juni 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200628 Veni Creator Spiritus 5.pdf
Adobe Acrobat document 748.2 KB

6. Wat kan ons scheiden?

Zondag 5 juli 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200705 Veni Creator Spiritus 6.pdf
Adobe Acrobat document 777.0 KB


Pasen 2020

Weest niet bang

Zondag 12 april 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200412 Pasen.pdf
Adobe Acrobat document 691.5 KB

Leven vanuit het wonder

Zondag 19 april 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200419 Na Pasen.pdf
Adobe Acrobat document 667.9 KB

Komen en gaan

Zondag 10 mei 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200510 5e van Pasen.pdf
Adobe Acrobat document 595.3 KB


Jan-maart 2020: 'Gelukkig leven' - de zaligsprekingen

1. Gelukkig leven?

Zondag 12 januari 2020

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200112 Gelukkig leven 1.pdf
Adobe Acrobat document 759.5 KB

2. Nederigen van hart

Zondag 19 januari 

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
200119 Gelukkig leven 2.pdf
Adobe Acrobat document 666.0 KB

3. Treurenden

Zondag 26 januari

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
200126 Gelukkig leven 3.pdf
Adobe Acrobat document 664.6 KB

4. Zachtmoedigen

Zondag 9 februari

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200209 Gelukkig leven 4.pdf
Adobe Acrobat document 586.4 KB

5. Hongerenden naar gerechtigheid

Zondag 16 februari

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
200216 Gelukkig leven 5.pdf
Adobe Acrobat document 635.2 KB

6. Barmhartigen

Zondag 23 februari

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
200223 Gelukkig leven 6.pdf
Adobe Acrobat document 657.8 KB

7. Zuiveren van hart

Zondag 15 maart

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200315 Gelukkig leven 7.pdf
Adobe Acrobat document 866.5 KB

8. Vredestichters

Zondag 22 maart

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200322 Gelukkig leven 8.pdf
Adobe Acrobat document 755.1 KB

9. Vervolgden

Zondag 29 maart

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
200329 Gelukkig leven 9.pdf
Adobe Acrobat document 639.7 KB


Advent & Kerst 2019 - De stamboom van Jezus

1. De stamboom van Jezus - Juda (Genesis 49: 8-12)

Op deze eerste zondag van de Adventstijd keken we naar een van de voorouders van Jezus: Juda. En naar de zegen die hij van zijn vader kreeg.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191201 Stamboom Jezus Juda.pdf
Adobe Acrobat document 822.1 KB

3. De stamboom van Jezus - Koning David

Op deze derde zondag van de Adventstijd keken we naar een van de voorouders van Jezus: David. En naar de belofte die hij voor zijn nageslacht  kreeg.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191215 Stamboom Jezus David.pdf
Adobe Acrobat document 920.8 KB

4. De stamboom van Jezus -  Koning Josia

Op deze vierde zondag van de Adventstijd keken we naar een van de voorouders van Jezus: Josia. En naar de belofte, die hij van God kreeg.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191222 Stamboom Jezus Josia.pdf
Adobe Acrobat document 776.8 KB

Najaar 2019 - Anders

1. Onveranderlijk - Is God anders? (Jona 3 en 4)

Op zondag 22 september begonnen we op startzondag rond het thema met de (on)veranderlijkheid van God. 

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190922 Anders 1.pdf
Adobe Acrobat document 813.2 KB

2. Hoezo anders? - Een nieuwe setje kleren (Efeziers 4:17-5:2)

Op zondag 29 september dachten we na over waarin een christen nu anders is? In zijn daden of in iets anders?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190929 Anders 2.pdf
Adobe Acrobat document 829.5 KB

4. Wonderlijke verandering - Naämans getuigenis (2 Kon 5)

Op 20 oktotber bogen we ons over de vraag of God ook wonderen doet. En waarom? En waarom niet bij iedereen?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191020 Anders 4.pdf
Adobe Acrobat document 760.7 KB

5. Wie is onze naaste geworden - De ander/Ander. (Luk 10:25-37)

Op 27 oktober lazen we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vanuit een ander perspectief.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191027 Anders 5.pdf
Adobe Acrobat document 819.1 KB

6. Anders leven - in overwinning en vernedering (Heb 11: 32-40)

Op deze zondag lazen we een over een rij gelovigen, waarvan er overwonnen en anderen vernederd werden. Waarin schuilt geloof?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191117 Anders 6.pdf
Adobe Acrobat document 754.4 KB

7 Alles wordt (ver)nieuwd - de toekomst vandaag (2 Pet 3:8-15a)

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar keken wat naar wat gelouterd mee mag naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191124 Anders 7.pdf
Adobe Acrobat document 769.1 KB

De Johanneskerk is wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid en deel van de Protestantse Kerk in Nederland 

 


 

Johanneskerk Lombardijen

Guido Gezelleweg 1

3076 EB Rotterdam

010-4322848

info@johanneskerk.net