Samenvatting preken

Hieronder vind je het archief van de preken sinds september 2018 van ds Hans van Dolder in de Johanneskerk. Na de dienst is deze samenvatting met vragen en verwerkingsopdrachten op papier beschikbaar. Maar hier kun je de bestanden ook downloaden.

De verwerkingsmogelijkheden zijn bedoeld om uit te dagen na de dienst met de tekst bezig te blijven en in het dagelijks leven handen en voeten te geven, erover door te lezen in de Bijbel en mee te nemen in ons bidden.

Advent & Kerst 2019 - De stamboom van Jezus

1. De stamboom van Jezus - Juda (Genesis 49: 8-12)

Op deze eerste zondag van de Adventstijd keken we naar een van de voorouders van Jezus: Juda. En naar de zegen die hij van zijn vader kreeg.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191201 Stamboom Jezus Juda.pdf
Adobe Acrobat document 822.1 KB

2. Ruth / Obed

Zondag 8 december

3. David

Zondag 15 december


Najaar 2019 - Anders

1. Onveranderlijk - Is God anders? (Jona 3 en 4)

Op zondag 22 september begonnen we op startzondag rond het thema met de (on)veranderlijkheid van God. 

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190922 Anders 1.pdf
Adobe Acrobat document 813.2 KB

2. Hoezo anders? - Een nieuwe setje kleren (Efeziers 4:17-5:2)

Op zondag 29 september dachten we na over waarin een christen nu anders is? In zijn daden of in iets anders?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190929 Anders 2.pdf
Adobe Acrobat document 829.5 KB

4. Wonderlijke verandering - Naämans getuigenis (2 Kon 5)

Op 20 oktotber bogen we ons over de vraag of God ook wonderen doet. En waarom? En waarom niet bij iedereen?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191020 Anders 4.pdf
Adobe Acrobat document 760.7 KB

5. Wie is onze naaste geworden - De ander/Ander. (Luk 10:25-37)

Op 27 oktober lazen we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vanuit een ander perspectief.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
191027 Anders 5.pdf
Adobe Acrobat document 819.1 KB

6. Anders leven - in overwinning en vernedering (Heb 11: 32-40)

Op deze zondag lazen we een over een rij gelovigen, waarvan er overwonnen en anderen vernederd werden. Waarin schuilt geloof?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191117 Anders 6.pdf
Adobe Acrobat document 754.4 KB

7 Alles wordt (ver)nieuwd - de toekomst vandaag (2 Pet 3:8-15a)

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar keken wat naar wat gelouterd mee mag naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
191124 Anders 7.pdf
Adobe Acrobat document 769.1 KB

Zomer 2019 - Nehemia - muren en poorten

1. Geraakt door ellende– het gebed  (Nehemia 1)

Op zondag 23 juni lazen we het eerste hoofdstuk uit het dagboek van Nehemia, waarin we zijn visioen en gebed lezen.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190623 Nehemia 1.pdf
Adobe Acrobat document 705.2 KB

2. Bid en werk – tussen actie en zegen  (Nehemia 2:1-10)

Op 30 juni lazen we over de mogelijkheid, die Nehemia grijpt en die God zegent. De koning laat hem gaan.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190630 Nehemia 2.pdf
Adobe Acrobat document 780.0 KB

3. Met eigen ogen – muren in puin  (Nehemia 2:11-20)

Op 7 juli luisterden we naar het verslag van de inspectie van Nehemia en zijn eerste actie en tegenstand.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190707 Nehemia 3.pdf
Adobe Acrobat document 684.5 KB

4. Schouder aan schouder –samen herbouwen  (Nehemia 3)

Op zondag 4 augustus bleek een saaie opsomming van allerlei mensen die aan een muur werken, heel veel verhalen te bevatten.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190804 Nehemia 4.pdf
Adobe Acrobat document 666.9 KB

5. Omgaan met tegenstand –(Nehemia 3:33-4:17)

In deze dienst stonden we stil bij de serieuze tegenstand die de bouwers ondervonden. Hoe gingen ze daar mee om?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190818 Nehemia 5.pdf
Adobe Acrobat document 614.4 KB

6. Onrecht binnen eigen muren (Nehemia 5)

Op deze zondag lazen we over de problemen, die in eigen kring leefden. Een uitdaging voor Nehemia als leider.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190825 Nehemia 6.pdf
Adobe Acrobat document 587.1 KB

50-dagentijd 2019 - Ontmoetingen na Pasen

Thomas – Oog in oog met wonden Jezus – Joh 20: 19-31

Op zondag 12 mei stonden we naast Thomas in zijn ontmoeting met Jezus. De opgestane Jezus met de wonden nog in zich!

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190512 50dagen 1.pdf
Adobe Acrobat document 564.1 KB

Johanna - Lukas 8:1-3, 23:45-24:11 en Handelingen 1:12-14

Op 19 mei haalden we een relatief onbekende vrouw rond Jezus voor het voetlicht: Johanna van Chusas.

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190519 50dagen 2.pdf
Adobe Acrobat document 585.3 KB

40-dagentijd 2019 - Op weg naar Jeruzalem

Door de Geest naar de woestijn - de test (Lukas 4:1-11)

Op 10 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd lazen we over de 40 dagen van Jezus in de woestijn.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190310 40dagen 1.pdf
Adobe Acrobat document 665.4 KB

Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben (Lukas 11:1-13)

Op 17 maart lazen we het onderwijs van Jezus over het gebed. Maar wat bidden wij met de bede 'geef ons heden ons dagelijks brood'?

Download
Samenvatting van de preek en de verwerkingsmogelijkheden
190317 40dagen 2.pdf
Adobe Acrobat document 676.3 KB

Waarom overkomt hen dit? - de vraag (Lukas 13: 1-9)

Op 24 maart lazen we in Lukas 13 het gesprek van Jezus over de actualiteit van die dag en de weg die Hij ging van Galilea naar Jeruzalem.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190324 40dagen 3.pdf
Adobe Acrobat document 653.1 KB

Door mensen afgewezen (Psalm 118)

Op Palmpasen, de dag na de rommelmarkt, lazen we psalm 118, in alle evangeliën verbonden met de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190414 40dagen 4.pdf
Adobe Acrobat document 664.8 KB

Esther (jan-feb 2019)

De maaltijd van de koning  (Esther 1)

Op 13 januari 2019 lazen we het eerste hoofdstuk van het boek Esther. Hierin ontmoeten we een koning die indruk wil maken.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190113 Esther 1.pdf
Adobe Acrobat document 666.7 KB

De rijzende ster van Esther (Esther 2)

Op 20 januari lazen we Esther 2. Het verhaal van een joods weesmeisje dat koningin van Perzië wordt. Maar ten koste van wat?

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190120 Esther 2.pdf
Adobe Acrobat document 601.6 KB

Niet buigen - voor het kwaad (Esther 3)

Op 27 januari lazen we Esther 3, waarin Mordechai weigert te buigen voor Haman. Waarom buigt hij niet?

Download
Samenvatting van de preek verwerkingsmogelijkheden
190127 Esther 3.pdf
Adobe Acrobat document 689.6 KB

Esther staat op - over genade en risico (Esther 4)

Op 17 februari 2019 lazen we in de middagdienst het vierde hoofdstuk van het boek Esther. Zal Esther haar leven wagen voor haar volk?

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190210 Esther 4.pdf
Adobe Acrobat document 685.6 KB

Het poerimfeest - maskers af (Esther 8 en 9)

Op 24 februari 2019 lazen we het laatste deel uit het boek Esther. De ontknoping van het verhaal en de instelling van het Poerimfeest.

Download
Samenvatting van de preek en verwerkingsmogelijkheden
190224 Esther 5.pdf
Adobe Acrobat document 684.1 KB

Preken 2018

Voor een gesprek begint (Een goed gesprek 1)

Op 16 september (startzondag)  lazen we het gesprek van Jezus met Nathanaël in Johannes 1: 43-51

Download
Een goed gesprek 1
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
180916 Een goed gesprek 1.pdf
Adobe Acrobat document 666.6 KB

Wat niet gezegd wordt (Een goed gesprek 2)

Op 7 oktober lazen we in Johannes 2: 1-12  een kort gesprek van Jezus met zijn moeder Maria op een bruiloftsfeest. 

Download
Een goed gesprek 2
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181007 Een goed gesprek 2.pdf
Adobe Acrobat document 667.6 KB

Een gesprek dat eigenlijk niet mag (Een goed gesprek 3)

Op 14 oktober lazen we in de morgendienst het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4.

Download
Een goed gesprek 3
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181014 Een goed gesprek 3.pdf
Adobe Acrobat document 660.3 KB

Een gesprek op scherp (Een goed gesprek 4)

Op zondag 21 oktober lazen we het nachtelijk gesprek van Jezus met de geleerde Nicodemus uit Johannes 3

Download
Een goed gesprek 4
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181021 Een goed gesprek 4.pdf
Adobe Acrobat document 675.2 KB

Een intiem gesprek (Een goed gesprek 5)

Op 4 november mochten we meeluisteren met het intieme gesprek van Jezus met zijn Vader in de hemel in Johannes 17

Download
Een goed gesprek 5
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181104 Een goed gesprek 5.pdf
Adobe Acrobat document 667.5 KB

Een gesprek wordt discussie (Een goed gesprek 6)

Op 11 november lazen we in Johannes 6 het gesprek van Jezus dat discussie en ergernis oproept.

Download
Een goed gesprek 6
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden.
181111 Een goed gesprek 6.pdf
Adobe Acrobat document 716.3 KB

Aangesproken met je naam (Een goed gesprek 7)

Op zondag 25 november lazen we het korte gesprek van de opgestane Jezus met Maria in Johannes 20

Download
Een goed gesprek 7
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181125 Een goed gesprek 7.pdf
Adobe Acrobat document 669.0 KB

Gabriel en Zacharias - de komst van de Heer (Advent 1)

Op zondag 2 december lazen we uit Lukas 1 over de ontmoeting tussen de engel Gabriel en de oude Zacharias.

Download
Advent 1
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181202 Advent 1.pdf
Adobe Acrobat document 686.0 KB

Elisabeth - verborgen lofzang (Advent 2)

Op zondag 9 december lazen we uit Lukas 1 over hoe Elisabeth reageert op haar zwangerschap. Ze houdt zich vijf maanden verborgen. Waarom?

Download
Advent 2
Samenvatting preek met vragen en verwerkingsmogelijkheden
181209 Advent 2.pdf
Adobe Acrobat document 702.4 KB

De Johanneskerk is wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid en deel van de Protestantse Kerk in Nederland 

 


 

Johanneskerk Lombardijen

Guido Gezelleweg 1

3076 EB Rotterdam

010-4322848

info@johanneskerk.net