Van harte welkom in de Johanneskerk. We geloven dat Gods liefde alles kan veranderen in ons eigen leven en in de wijk Lombardijen rondom de kerk. In september 2022 begint een nieuw seizoen. Hieronder staat het actuele programma op een rijtje. Vaste activiteiten vinden heel het jaar plaats. De andere activiteiten verschillen in elk van de vijf periodes (Najaar, Advent & Kerst, Winter, Stille Week & Pasen, Voorjaar). Van harte welkom.


Vaste activiteiten

Kerkdiensten

Elke zondag, 10 uur, is er een kerkdienst met oppas, kinder-nevendienst en na afloop koffiedrinken. Alle diensten zijn ook mee te beleven via Kerkdienstgemist.nl 

Gemeentegebed

Elke 2e en 4e donderdag van de maand, 19.15 uur, bidden we als gemeente en namens de gemeente. Gebedspunten kun je aanleveren bij ds Hans van Dolder: ds@johanneskerk.net

Open Kerk

Elke dinsdag, van 10-12 uur, is de kerk open voor ontmoeting, koffie, een gesprek of een gebed. Elke laatste dinsdag van de maand: crea-ochtend.


Eenmalige activiteiten

Middagdienst

Op zondag 9 oktober is er een middagdienst om 16.30 uur, waarin het Avondmaal gevierd wordt. Ervaar de rust van een viering in kleine kring.


Activiteiten Najaar 2022

Binnenkort verschijnt hier het nieuwe programma voor het najaar van 2022!


Startzondag

Op zondag 18 september beginnen we het nieuwe seizoen met een feestelijke dienst. Na de dienst ontmoeten we elkaar bij koffie met verrassing.

De andere tafel

Vanaf september eten we weer maandelijks samen een gezonde maaltijd. 17.30 uur: inloop; 18 uur: maaltijd. Richtbedrag: € 4,50 voor drie gangen. In samenwerking met de Gaarkeuken. Opgeven uiterlijk woensdag voorafgaande aan de maaltijd: anderetafel@johanneskerk.net (Gerrie Hazel).Agenda


Johanneskerk info

Omzien naar elkaar

In de Johanneskerk zien we naar elkaar om: binnen en buiten de gemeente. De pastoraal medewerkers, de diakenen, de ouderlingen en de predikant zijn beschikbaar voor een gesprek, een gebed of praktische hulp. Mail gerust.

Ds Hans v. Dolder: ds@johanneskerk.net

Gerrie Hazel: pastoraat@johanneskerk.net  

Ernst Sonneveld: diaconie@johanneskerk.net

Vrijwilliger

Er zijn in de Johanneskerk veel verschillende vrijwilligerstaken. Wilt u meehelpen met uw gaven? Wij helpen u graag een geschikte taak te vinden.

Maarten van der Kooij: scriba@johanneskerk.netDe Johanneskerk is wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid en deel van de Protestantse Kerk in Nederland 

 


 

Johanneskerk Lombardijen

Guido Gezelleweg 1

3076 EB Rotterdam

010-4322848

info@johanneskerk.net